فراخوان جذب کارگزار طراحی و ایجاد ساختار بازاریابی برای شرکت‌های دارای تاییدیه نانومقیاس
قالب‌های استاندارد قرارداد همکاری با پرسنل استخدامی و قرارداد عدم افشا توسط موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان (کریدور) تهیه شده و در اختیار عموم قرار گرفت.
فراخوان جذب کارگزار پاویون ملی نمایشگاه هایADIPEC و MEDICA شانگهای دروازه ورود محصولات دانش بنیان ایرانی به شرق آسیا خواهد شد. معرفی محصولات نانو مقیاس
رویداد ها