• تعداد كل تجهيزات : 5497
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1284
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 4213
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 326
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 76
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 250
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 311

نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری‌نانو در کرمان برگزار شد نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو با حضور بیش از 50 نفر از مدیران، دبیران کارگروه‌های تخصصی و کارشناسان آزمایشگاه‌های عضو شبکه در روز چهارشنبه 22 اردیبهشت سال 1395 در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد. ادامه مطلب ...