• تعداد كل تجهيزات : 6626
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1363
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 5232
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 373
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 76
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 297
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 336

سفرای 50 کشور خارجی در نهمین جشنواره فناوری نانو با دستاوردهای ایران آشنا می‌شوند ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نهمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو را در حالی برگزار می‌کند که از سفرای کشورهای خارجی دعوت‌شده است در این رویداد طی جلسه‌ای با دستاوردهای نانو ایرانی آشنا شوند. ادامه مطلب ...