ثبت نام در کارگاه و آزمون

کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی مبانی اندازه‌شناسی و کالیبراسیون عمومی
1393/06/16
1393/06/16
1393/03/31
1393/06/15
شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
پژوهشکده نانو دانشگاه صنعتی شریف

نوع، هزینه و تعداد افراد مجاز برای ثبت‌نام


نوع ثبت‌نام کننده هزینه (ریال) تعداد (نفر) ظرفیت باقیمانده تاریخ شروع ثبت نام تاریخ پایان ثبت نام
آزاد 2000000 7 7 1393/03/31 1393/06/15
دانشجو 1600000 8 8 1393/03/31 1393/06/15
عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو 0 15 5 1393/03/31 1393/06/15

30 نفر
20 نفر
آماده سازی نمونه : 200 هزار شماره تماس: 66157306

- مدرس دورهه: خانم مهندس خدادادی
- همراه با پذیرایی و ناهار؛
- کارشناسان آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو می‌توانند از اعتبار آموزشی آزمایشگاه خود نزد شبکه برای ثبت‌نام در دوره‌ها استفاده کنند.

دریافت فایل
مهلت ثبت نام در این برنامه به پایان رسیده است!