مجموعه آزمایشگاه‌ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز کرج

1386

آنالیز عناصر موجود در آب و خاک وگیاه در زمینه زمین شناسی،شیمی،ژئوشیمی،هیدروژئوشیمی

سیما عیوض مقدم

پدرام ناوی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  استان البرز- کرج – میدان استاندارد، خیابان شهید صمد نقدی، بلوار سربازان گمنام -روبروی پمپ گاز، مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(استان البرز)

  32821000-026 32820260-026

  www.grcir.ir

  info@grcir.ir

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها