گروه آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر پژوهشکده مهندسی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سازمان فضایی ایران پژوهشکده مهندسی

1365

ارائه خدمات آزمایشگاهی، مشاوره‌ای و مهندسی در زمینة مواد پلیمری و شیمیائی

مسلم حق شناس

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران- کیلومتر 16 جاده قدیم کرج- جنب ایران وانت یا گروه بهمن- خیابان زرنان-پژوهشکده مهندسی

  66282279 و66282070 داخلی 2446 66283693

  lab@jercnet.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها