گروه آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده ی مهندسی

1365

ارائه خدمات آزمایشگاهی، مشاوره‌ای و مهندسی در زمینة مواد پلیمری و شیمیائی

مرجان شاهمیر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران- کیلومتر 16 جاده قدیم کرج- مجاور گروه خودروسازی بهمن- خیابان سولیران-پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران

  66282279 و66282070 داخلی 2446 66283693

  lab@jercnet.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها