مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی

1361

فرآوری مواد مغناطیسی آمورف و نانوکریستالی و کنترل کیفی متالورژیکی قطعات فلزی

زینب ستاریان

سیما میرزایی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، ضلع شمال غربی دانشگاه شریف، خیابان شهید قاسمی، پلاک 71

  تهران، ضلع شمال غربی دانشگاه شریف، خیابان شهید قاسمی، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، پلاک 71

  66075203-66075202-66075201 66075200

  http://www.jdsharif-met.com

  info@ jdsharif-met.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها