موضوع خبر : دوره های آموزشی

عنوان خبر : کارگاه‌های تخصصی - دستگاهی، زمستان 93 و کنگره نانوپزشکی

تاریخ : 1393/11/10تعداد بازدید : 23823

موسسه آزما فناور پژوهان وندا در راستای ارتقاء سطح علمی کارشناسان آزمایشگاه‌ها و همچنین دانشجویان و محققین علاقه‌مند به یادگیری دانش کار با دستگاه‌های آزمایشگاهی، کارگاه‌های آموزشی زیر را با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در زمستان 1393 برگزار می‌کند.
کارشناسان عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی می‌توانند بدون پرداخت وجه و با استفاده از اعتبار آموزشی آزمایشگاه‌شان نزد شبکه، در این کارگاه‌ها ثبت‌نام کنند. دانشجویان نیز از تخفیف 20 درصدی برای ثبت‌نام در کارگاه‌ها برخوردار خواهند بود.
همچنین کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد نانو، در راستای توسعه توانمندی کار با تجهیزات آزمایشگاهی نانو، از محققانی که پروپزوال یا پایان‌نامه آن‌ها به تأیید کمیته علمی ستاد رسیده باشد جهت شرکت در کارگاه‌های آموزشی دستگاهی حمایت 50 درصدی بعمل می‌آورد.
اطلاعات تکمیلی کارگاه‌ها و لینک مستقیم ثبت‌نام هر دوره در ادامه این خبر آورده می‌شود.
شماره تماس برای کسب اطلاعات بیشتر: 66157306-021  و 66069915-021 و 09122350097

کارگاه‌های آموزشی کنگره نانوپزشکی: این دوره‌ها با اخذ تاییدیه از وزارت بهداشت دارای امتیاز بازآموزی برای پزشکان، دانشجویان پزشکی و گروه‌های مشمول می‌باشد

ردیف
عنوان کارگاهدریافت فایل
لینک مستیم ثبت نام
1
کروماتوگرافی گازی – طیف‌سنجی جرمی (GC-MS)
 فایل دوره
برگزار شد
2
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
 فایل دوره
برگزار شد
3
معرفی دستگاه TEM  و کاربردهای آن در نانوپزشکی
 فایل دورهبرگزار شد

کارگاه‌های ویژه زمستان 93:

ردیف
عنوان کارگاهدریافت فایل
لینک مستیم ثبت نام
1
کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی (GC-MS)- تئوری و عملی (دوره جدید)
فایل دوره
برگزار شد
2
کارگاه آموزشی شیوه‌های آماده‌سازی نمونه برای روش‌های تجزیه‌ای کروماتوگرافی - تئوری و عملی
 فایل دوره
برگزار شد
3
کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی  SEM - تئوری و عملی (دوره جدید)
 فایل دورهبرگزار شد
4
کارگاه پیشرفته جذب اتمی AAS - تئوری و عملی فایل دورهبرگزار شد
5
کارگاه آموزشی آشنایی با برخی از روش‌های آماده‌سازی نمونه و تحلیل نتایج در میکروسکوپ نیروی اتمی AFM (تئوری) فایل دورهبرگزار شد
6
کارگاه آموزشی بررسی اثرهای ناخواسته در میکروسکوپ های پروبی روبشی SPM (تئوری) فایل دورهبرگزار شد
7
کارگاه آموزشی معرفی مغناطیس سنج نمونه مرتعش VSM (تئوری) فایل دورهبرگزار شد
8
کارگاه آموزشی پیشرفته دستگاه  القایی جفت شده پلاسمای نشر اتمی ICP- OES (تئوری و عملی) فایل دورهبرگزار شد
9
کارگاه آموزشی روش تحقیق و آموزش مقاله‌نویسی
 فایل دورهبرگزار شد
10
دوره پیشرفته معرفی الگوی پراش و تحلیل بررسی تصاویر TEM (تئوری) فایل دورهبرگزار شد
11
کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه طیف‌سنج مادون قرمز تبدیل فوریه FT-IR و کاربردهای آن (تئوری) فایل دورهبرگزار شد
12
کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه پتانسیو استات Autolab - تئوری
 فایل دورهبرگزار شد
13کارگاه آموزشی تخصصی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC  (تئوری و عملی) (دوره جدید)
 فایل دورهبرگزار شد
14
کارگاه آموزشی پلاسمای جفت شده القایی- اسپکترومتری جرمی ICP-MS (تئوری و عملی) فایل دورهبرگزار شد
15
کارگاه آموزشی معرفی دستگاه طیف‌سنج فلئورسانس اشعه ایکس XRF- تئوری
 فایل دورهبرگزار شد
16
کارگاه آموزشی تحلیل و بررسی نتایج دستگاه DLS - تئوری
 فایل دورهبرگزار شد
17
کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی DSC- تئوری
 فایل دورهبرگزار شد
18

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای آنالیز فازی XRD - تئوری فایل دورهبرگزار شد
19
کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی آزمایشات DOE (تئوری)

 فایل دورهاتمام مهلت ثبت‌نام
20
کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی رویشی  SEM (تئوری و عملی)

 فایل دورهبرگزار شد
21
کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC  (تئوری و عملی)
 فایل دورهبرگزار شد
22
کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی GC (تئوری و عملی)
 فایل دورهبرگزار شد
23
کارگاه آموزشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 فایل دورهبرگزار شد

منبع : شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو