عنوان دوره : میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

تاریخ برگزاری : 1385/04/20

محل برگزاری : آزمایشگاه مواد دانشگاه تربیت مدرس

مدرس :

سرفصل : - مقایسه میکروسکوپ های نوری با میکروسکوپ های الکترونی - تاریخچه میکروسکوپ های الکترونی - آشنایی با اجزای مختلف SEM و ...

توضیحات : دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی از تاریخ 20/04/85 تا 21/04/85 در آزمایشگاه مواد دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. این دوره تکرار دوره SEM بهمن ماه 1384 برای کارشناسان عضو شبکه از شهرستان ها بود. روز اول دوره به تئوری و کار عملی با دستگاه اختصاص داشت. روز دوم به کار عملی با دستگاه SEM دانشگاه تربیت مدرس و بررسی نمونه های آزمایشی بررسی شده در طول دوره با دستگاه SEM دانشگاه تهران اختصاص داشت. علاقه مندان می توانند برای دریافت فیلم آموزشی دوره با شماره تلفن های شبکه تماس بگیرند.