• تعداد كل تجهيزات : 6667
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1364
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 5272
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 374
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 76
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 298
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 337

دی ماه 1395: دومین سمینار بین‌المللی پپتید ایران دومین سمینار بین‌المللی پپتید ایران، 20 تا 22 دی ماه 1395 به همت انجمن پپتید ایران و حمایت بنیاد الکساندر هومبولت آلمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌گردد ادامه مطلب ...