• تعداد كل تجهيزات : 5925
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1652
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 4194
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 288
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 79
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 209
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 376

حضور مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در دهمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو دهمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ۱۴ الی ۱۷ مهرماه سال جاری با همت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سالن خلیج‌فارس محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، برگزار شد. ادامه مطلب ...