تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  ارائه ابزار “NANoREG” برای ارزیابی ایمنی نانومواد توسط مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا

  تاریخ : 1396/07/23 تعداد بازدید : 256
  مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا ابزاری برای ارزیابی ایمنی نانو مواد ارائه داده است. در راستای این پروژه، گزارشی با عنوان “رویکرد مشترک اروپا نسبت به آزمایشات نظارتی نانو مواد” نیز منتشر شده است.
  در این پروژه برای درک بهتر ارزیابی ایمنی و سلامتی زیست محیطی نانومواد در چارچوب قانون کنونی اروپا، با تمرکز بر قوانین ثبت، ارزیابی، مجوزدهی و اعمال محدودیت های مواد شیمیایی (REACH)، پیشنهاداتی ارائه شده است. این ابزار با مرور کلی قابلیت های موجود (شامل روش های آزمون، پایگاه داده ها، مدل ها، دستورالعمل ها و راهنمای های تصمیم گیری) به قانون گذاران و سایر افراد فعال در زمینه REACH کمک می-کند.
  در این ابزار، نه تنها از نتایج علمی پروژه NANoREG، بلکه از نتایج سایر منابع موجود در سطح اروپایی و بین المللی که به حل معضلات خاص نانو پرداخته اند، استفاده شده است. همچنین، روش های فعلی و در دسترس از روش های آتی جدا شده اند.
  دو فایل اکسل حاصل شده شامل مرور گسترده و طبقه بندی شده ابزار، به انضمام اطلاعات توصیفی و داده های مرتبط است.
  این ابزار اطلاعاتی به طور رایگان در دسترس است و می تواند برای توسعه بیشتر صنعت و مقررات مورد استفاده قرار گیرد.