تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  انتشار نتایج پژوهش های موسسه ملی تحقیقات و ایمنی فرانسه پیرامون نانومواد تولید شده

  تاریخ : 1396/10/09 تعداد بازدید : 244
  در نوامبر2017 برای پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی، خلاصه ای از مطالعات و تحقیقات انجام شده در سال های 2016 و 2017 توسط سازمان ملی تحقیقات و ایمنی فرانسه (INRS) منتشر شد.
  بر اساس این گزارش، سازمان INRS در فرآیند تولید نانومواد سه هدف زیر را دنبال می کند:
  • اطلاع رسانی در مورد خطرات مرتبط با شغل های مختلف
  • طراحی ابزار برای شناسایی، تعیین و اندازه گیری مواجهه شغلی
  • پیشنهاد روش ها و ابزارهای پیشگیری از خطر برای شرکت ها و آزمایشگاه های تولید کننده نانومواد 
  در سال 2016، سازمان INRS پژوهشی با عنوان "تأثیر منابع و محیط زیست بر کنترل آلودگی های نانوذرات با در نظر گرفتن تجهیزات حفاظتی" منتشر کرد. هدف این پژوهش، ارائه ابزار لازم برای ارزیابی کارایی سیستم های حفاظتی افراد در برابر نانوذرات آئروسل می باشد. سه هدف اصلی این برنامه به صورت زیر است:
  • مشخص کردن منابع تولید نانوذرات آئروسول
  • بررسی تاثیر مشخصات جریان هوا بر تخریب فضاهای بسته
  • توسعه مدل های شبیه سازی عددی پراکندگی نانوآئروسل ها در محل کار
  با استفاده از نتایج این بررسی ها، منابع اصلی تولید نانومواد آیروسول موجود در محیط های بسته و دارای تهویه، قابل شناسایی است. همچنین روشی برای مشخص نمودن نرخ جریان این نانومواد ارائه شده است. این مدل برای پیش بینی واقعی تغییرات نانو آیروسول های آلاینده در محیط های های کاری طراحی شده است.
  مطالعات انجام شده در سال 2017 عبارتند از:
  • بررسی اثر آگلومراسیون بر روی خواص سم شناسی تنفسی و سم شناسی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم استنشاقی در موش صحرایی (2013-2017)؛
  • بررسی التهاب عصبی و اختلالات بالقوه موانع چرخش خون در موش های بالغ و سالم در معرض نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (2014-2017)؛
  • توسعه یک رویکرد مشترک اروپایی برای ارزیابی نظارتی نانومواد (NANOREG) (2013-2017)؛
  • توسعه یک رویکرد هوشمند تجربی برای ارزیابی خطر مربوط به نانومواد (طرح اروپایی SMARTNANOTOX) (2016-2020)؛
  • نظارت بر تماس با نانوذرات (2014-2018)؛
  • بررسی خصوصیات ذرات فوق ریز فلز (2016-2019)؛
  • بهینه سازی روش های نمونه برداری از ذرات فوق ریز آئروسل های فلزی (2016-2020)؛
  • ارزیابی خطرات تماس با نانو دی اکسید تیتانیوم (2014-2017)؛
  • استاندارد سازی فعالیت های فناوری های نانو و نانومواد (NANOCEN) (2013-2018)؛
  • ارزیابی مواجهه شغلی با نانوذرات (روش اندازه گیری همراه با تجزیه و تحلیل) (EXPROPNANO 2015-2017)؛
  • نانومواد و مواجهه شغلی به هنگام کار با نانومواد پودری: بررسی رابطه بین خواص فیزیکی و شیمیایی نانومواد پودری و ویژگی های آئروسل های منتشر شده در محل کار (2016-2019)؛ 
  • نحوه فیلتر کردن و جداسازی دستگاه های حفاظتی تنفسی در برابر نانوذرات (2013-2017).