تقویم رویداد ها

    لیست رویداد ها

    آرشیو اخبار

    برگزاری نشست آسیا-اروپا در زمینه ایمنی و گواهی‌ دهی محصولات فناوری نانو برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: «ایمنی، بهداشت و مدیریت پسماند نانو مواد» در دانشگاه صنعتی قوچان آغاز تدوین استاندارد ملی فناوری نانو با عنوان «نگاهی به چارچوب‌های موجود در توسعه حدود مجاز مواجهه شغلی و محدوده های آن برای نانو اشیاء و انبوهه ها و کلوخه های آنها» کارگاه آموزشی Health and Safety Practices in Nano Occupational Settings تقدیر از کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو در همایش ملی روز جهانی استاندارد آغاز تدوین استاندارد ملی فناوری نانو با عنوان «واژه نامه - بخش 9 : محصولات و سامانه های الکتروتکنیکی نانوپدید» آغاز تدوین استاندارد ملی فناوری نانو برای محصول گرمکن تابشی گازسوز مبتنی بر نانوکاتالیست برنامه ریزی کمیته فنی استانداردهای نانو برای تدوین 38 استاندارد ملی برگزاری کنفرانس بین المللی نانو پزشکی و ایمنی نانو در آذر 1396 برگزاری نشست تخصصی آموزشی- ترویجی فناوری نانو برای مدیران استانی سازمان دامپزشکی کشور