HiReSPECT

سیستم تصویربرداری از حیوانات کوچک
تعداد رای : 1

دستگاه اسپکت حیوانی HiReSPECT، جهت تصویربرداری SPECT از حیوانات کوچک نظیر موش  و موش صحرایی  طراحی شده است. این سیستم با تخمین توزیع رادیودارو در بدن حیوان عملکرد متابولیک و فیزیولوژیک بدن حیوان را ارزیابی می کند. بنابراین این تصاویر می تواند در تشخیص، ارزیابی، تخمین میزان پیشرفت تومورها، ضایعه ها و عملکرد اورگان ها مورد استفاده قرار گیرند.  قبل لز انجام تصویر برداری مواد رادیواکتیو به حیوان تزریق می‌شود و ماده در بافت مورد نظر تجمع کرده و پرتوهای گاما ساتع می‌شود. دستگاه HiReSPECT پرتوهای گاما را آشکارسازی کرده و تبدیل به تصویر سه بعدی می‌کند.

  • تصویرداری عملکردی از حیوانات کوچک
  • انجام تحقیقات رادیودارو
  • آنالیز رادیوداروها
  • کریستال پیکسل بندی شده (CsI(Tl
  • فوتومولتی پلایر حساس به مکان کمپانی Hamamatsu
  • کولیماتور روزنه موازی
  • قابلیت تصویربرداری از موش و موش صحرایی

استفاده از فناوری‌های  پزشکی هسته‌ای، نرم‌افزار، مکانیک و الکترونیک در ساخت سیستم

نظرات

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ) Captcha