تست کشش و فشار

دستگاه تست کشش و فشار
تعداد رای : ۱

بررسی خواص مکانیکی مواد (استحکام کششی، فشاری، خمشی، ...)

مراکز نظامی، صنایع هوایی و دریایی، صنایع اتمی، پژوهشی دانشگاهها، شرکت های خدمات تست، علوم پزشکی، ادارات استاندارد و آزمایشگاه های همکار استاندارد، پژهشکده ها

دستگاه ها در ظرفیت 100 کیلوگرم تا 200 تن سروالکتریکال و 60 تا 300 تن به صورت هیدرولیک فول کامپیوتری ارائه میشود ، جهت این کشش ها تا به امروز بیش از 800 نوع ضمائم جانبی طراحی شده است.

نظرات

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ) Captcha