وضع موجود گسترش فناوری نانو در سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ماده 10

نوع گزارش : موضوعی

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

در این گزارش وضعیت موجود گسترش کاربرد فناوری نانو در سازمان حفاظت محیط زیست به همراه فهرست محصولات فناوری نانو ساخت داخل در حوزه های ذیربط این سازمان ارائه شده است.
سازمان تهیه کننده گزارش

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha