وضع موجود گسترش نانو در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ماده 5

نوع گزارش : موضوعی

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

در این گزارش وضعیت موجود گسترش کاربرد فناوری نانو در حوزه بهداشت و سلامت به همراه فهرست محصولات فناوری نانو ساخت داخل در این حوزه ارائه شده است.
سازمان تهیه کننده گزارش

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha